Aktywność fizyczna to najtańsza forma profilaktyki zdrowotnej

Jako aktywność fizyczną rozumiemy każdą aktywność powodującą pracę mięśni szkieletowych